Wolne Forum Gdańsk Strona Główna Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Autor Wiadomość
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2011-09-06, 12:48   

Szanowni Państwo,

po publikacji listu posła Jerzego Borowczaka zamieszczonego na jego stronie internetowej, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków pragnie oświadczyć, że w sprawach wymienionych w poselskim liście wypowiadały się organy powołane do ich zbadania - Generalny Konserwator Zabytków oraz prokuratura, (od dawna zawiadamiania o domniemanym popełnianiu przestępstwa przez PWKZ w Danzigu).

W żadnym z tych przypadków nie stwierdziły one naruszenia prawa oraz zasad ochrony zabytków, zarówno przez samego Konserwatora Wojewódzkiego jak i pracowników WUOZ w Danzigu.

Z poważaniem w imieniu PWKZ w Danzigu
--
Marcin Tymiński
Rzecznik prasowy PWKZ w Danzigu

Poniżej treśc pisma posła Borowczaka

Cytat:
Danzig, 02.09.2011 r.

Szanowny Pan

Roman Zaborowski

Wojewoda PomorskiSzanowny Panie Wojewodo,

w nawiązaniu do mojej interwencji u Pana Wojewody w styczniu i lutym br. w sprawie rażącego naruszenia przepisów kpa przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Danzigu oraz w związku z wieloletnim zaniedbywaniem obowiązków służbowych ze szkodą dla interesu publicznego przez PWKZ i wynikającym z tego faktu bezpowrotnym zniszczeniem lub znacznym uszkodzeniem licznych zabytków chronionych prawem na terenie miasta Danziga i województwa pomorskiego niniejszym składam

Wniosek

o odwołanie dr Mariana Kwapińskiego z funkcji

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Danzigu

Uzasadnienie:

Zaniedbywanie obowiązków służbowych przez dr Mariana Kwapińskiego dokumentuje niżej przedstawiony wykaz zarzutów wobec działalności PWKZ. Zarzuty te znane mi są częściowo z autopsji. Jednak większość z nich została opublikowana w prasie lub skierowana do władz państwowych w ostatnich latach przez organizacje zawodowe związane z ochroną zabytków oraz organizacje społeczne działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Danzigu, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział w Danzigu, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Danzigu, Stowarzyszenie „Nasz Danzig”, Forum Rozwoju Aglomeracji Danzigiej, Stowarzyszenie „Gertruda”). Wymowne są również interwencje prasowe zwykłych obywateli poruszonych chociażby sprawą dewastacji słynnych danzigich przedproży. Lista najważniejszych błędów i zaniedbań PWKZ prezentuje się następująco:

1. Rozbiórka zabytków architektury chronionych prawem na terenie Danziga:

- dopuszczenie do zburzenia kilkunastu metrów sześciennych gotyckich murów kamienicy z około 1450 r. przy ul. Powroźników 3 (nr rejestru zabytków 653/15.10.1973). Brak nadzoru nad pracami pomimo posiadanej przez PWKZ wiedzy na temat niewłaściwego przebiegu prac

- zabytek znajduje się w bezpośredniej bliskości siedziby PWKZ. Fakt rozbiórki gotyckich murów na wysokości trzech kondygnacji znany był z autopsji licznym pracownikom PWKZ, w tym pracownikom w randze inspektora wojewódzkiego. Ani dr Marian Kwapiński ani nikt z pracowników PWKZ nie poniósł konsekwencji w związku zaniedbaniem obowiązków służbowych w zakresie wstrzymania robót i odstąpieniem od poinformowania prokuratury o przestępstwie, na temat którego posiadali wiedzę.

- wydanie pozwolenia na rozbiórkę przedproża przy ul. Piwna 1-2 co spowodowało całkowitą utratę autentycznej substancji zabytkowej murów ceglanych zabytku. Prace dokonano bez analizy konstrukcyjnej uzasadniającej rozbiórkę zabytku. Ponadto PWKZ odstąpił od wymogu wykonania kompleksowych badań architektoniczno-historycznych co już nigdy nie będzie możliwe gdyż w wyniku decyzji PWKZ oryginalne zabytkowe mury przestały istnieć,

- wydanie pozwolenia na całkowite zniszczenie kilkudziesięciu metrów sześciennych gotyckich murów piwnicznych z XV-XVI w. przy ul. Klesza 2, wbrew ustawie o ochronie zabytków i zapisom ochrony konserwatorskiej zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- wydanie pozwolenia na zniszczenie większości gotyckich murów piwnicznych w kwartale pomiędzy ulicami Szeroka, Grobla II, Świętojańska, Tandeta oraz wydanie pozwolenia na zniekształcenie pozostałych gotyckich reliktów architektonicznych wbrew ustawie o ochronie zabytków i zapisom ochrony konserwatorskiej zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- akceptacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładającego wyburzenie zespołu wartościowych historycznie i artystycznie kamienic z przełomu XIX i XX w. przy ul. Jana z Kolna znajdujących się w obszarze Pomnika Historii,

- przyczynienie się do całkowitego zniszczenia Domu Młynarza w zespole młyna Emaus przy ul. Kartuskiej 215 poprzez odstąpienie od interwencji pomimo złożonego doniesienia o przestępstwie do PWKZ,

- wydanie zgody na rozbiórkę budynków zespołu historycznego młyna przy ul. Tartacznej chronionych zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Spowodowanie zniszczeń zabytków chronionych prawem przez zaniedbanie obowiązków służbowych w zakresie ustawowego nadzoru konserwatorskiego:

- wyrażenie zgody na zakres prac i brak merytorycznej kontroli dokumentacji projektowej zakładającej zniszczenie średniowiecznych cegieł, tynków i malowideł ściennych z XIV w. w Katedrze Oliwskiej. W efekcie pozwolenia PWKZ wydanego na postawie błędnej oceny dokumentacji projektowej wykonawcy prac dokonali dewastacji bezcennego zabytku poprzez wykucie bruzd o długości kilkudziesięciu metrów bieżących pod zestaw grubych kabli podtynkowych nowej instalacji oświetleniowej (w załączeniu dokumentacja sprawy przesłana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Danzigi),

- wyrażenie zgody na zniekształcenie historycznej przestrzeni kaplicy św. Doroty w Bazylice Mariackiej w Danzigu poprzez instalację wielkogabarytowych obiektów związanych z katastrofą lotniczą,

- odstąpienie od powiadomienia policji i prokuratury o licznych aktach wandalizmu w zakresie umieszczania graffiti na murach budynków wpisanych do rejestru zabytków,

- dopuszczenie do zniszczenia większości elementów wnętrza historycznej Sali BHP Stoczni Danzigiej i zastąpienie ich nowymi. Całkowite zniszczenie oryginalnych parkietów i mozaikowych posadzek,

- dopuszczenie do degradacji reliktów grodu książęcego z XI w. przy ul. Grodzka 10-11,

- akceptacja obecności wielkoformatowych reklam na zabytkach na Głównym Mieście,

- zaniedbanie wykonywania nadzoru konserwatorskiego nad stanem technicznym danzigich przedproży. Większość najcenniejszych zabytkowych przedproży znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Degradacja ta jest m.in. wynikiem odstąpienia przez PWKZ od wydawania zaleceń lub nakazów przeprowadzenia prac konserwatorskich w przypadku większości najcenniejszych historycznych przedproży,

- akceptacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wbrew zapisom rozdziału 14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Danziga. Dokumenty zaakceptowane przez PWKZ zakładają zniekształcenie historycznego układu urbanistycznego miasta poprzez dopuszczenie nowych dominant architektonicznych negatywnie konkurujących z historyczną zabudową, m.in. na północnym cyplu Wyspy Spichrzów,

- wieloletni brak bieżącej kontroli stanu zachowania najcenniejszych zabytków w województwie pomorskim, do których należą unikatowe budowle o znaczeniu ogólnopolskim (m.in. Most w Tczewie, kościół w Gnojewie),

- dopuszczenie do obniżenia atrakcyjności turystycznej i naruszenie historycznego charakteru zabudowy Głównego Miasta poprzez wydanie pozwolenia na wznoszenie nowych budowli o wielkich gabarytach lub nowoczesnej stylistyce negatywnie kontrastującej z historycznym otoczeniem (budynek apartamentowy „Symfonia” przy Targu Rybnym, hotel Hilton, realizowany tzw. Teatr Szekspirowski),

- dopuszczenie do rażącego kolorystycznego zniekształcenia Wielkiego Żurawia z XV w. PWKZ wyraził zgodę na przeprowadzoną w 2007 roku wymianę jedynie połowy połaci dachowych Żurawia co spowodowało sztuczny podział kolorystyczny dachu budowli. Postały dwie jaskrawo różniące się od siebie połowy dachu. W efekcie zaakceptowania przez PWKZ projektu prac oraz jego rezultatów, od kilku lat mamy do czynienia z kuriozalnym zniekształceniem wizerunku budowli będącej jednym z najważniejszych symboli Danziga,

- brak działań PWKZ w zakresie objęcia ochroną prawną reprezentacyjnych budynków z XIX i początku XX w. przed pokryciem ich fasad warstwą styropianu w ramach modernizacji. Drastycznym przykładem są prowadzone obecnie prace przy Szpitalu MSWiA w Danzigu, którego cenna ceglana elewacja została w ostatnich dniach zniekształcona pomimo protestów społecznych zorganizowanych przed siedzibą PWKZ, który pełniącym nadzór nad działalnością Miejskiego Konserwatora Zabytków odpowiedzialnego za obszar, na którym mieści .

- bezczynność lub pozorowanie działań w związku z katastrofalnym stanem cennych budynków dawnych zakładów mięsnych przy ul. Angielska Grobla oraz historycznej zajezdni tramwajów w Oliwie. PWKZ odstąpił od obowiązku wydania i egzekucji nakazu prac zabezpieczających budynków zakładów mięsnych. Natomiast interwencja PWKZ w przypadku zajezdni tramwajowej w Oliwie okazała się działaniami pozorowanymi wprowadzającymi w błąd opinię publiczną. PWKZ na swojej stronie internetowej ogłosił, iż „Po kontroli zdecydowaliśmy się na podjęcie pionierskich (nawet w skali kraju) działań.” Do dziś działania te nie przyniosły żadnych efektów.

Nie możemy zgodzić się na łamanie prawa przez instytucję, której obowiązkiem jest jego egzekwowanie. Listę zarzutów można niewątpliwie kontynuować. Jednak waga i skala zaniedbań wymienionych dotychczas jednoznacznie dowodzi rażących błędów i znaczącego paraliżu organizacji pracy urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Danzigu. Paraliż ten wynika z niemożności kompetentnej kontroli pracy podległych pracowników przez dr Mariana Kwapińskiego. Problem dotyczy przede wszystkim zaniechania merytorycznej kontroli pracy inspektorów wojewódzkich

Z poważaniem

Jerzy Borowczak
_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2011-10-14, 16:28   

Zarzut Borowczaka jest kłamliwy - twierdzi PWKZ

Cytat:
Powyższy przegląd faktów i dokumentów pokazuje jasno, że Pan Poseł Jerzy Borowczak nie miał wiedzy o sprawach mających uzasadniać jego wniosek o odwołanie mnie ze stanowiska Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wniosek – wbrew przytoczonym werdyktom sądów konkursowych, ekspertyzom i orzeczeniom MKiDN, orzeczeniom Prokuratury i wyrokom Sądów – opiera się na nie zweryfikowanych opiniach potocznych i doniesieniach medialnych. Z całą pewnością zarzut naruszania prawa wymaga respektowania prawa, co – w świetle załączonej dokumentacji – nie nastąpiło.

_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
Ponury 
majster


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Maj 2008
Posty: 889
Skąd: Gdańsk-Brętowo
Wysłany: 2011-10-14, 19:51   

A co z bunkrami na Stogach - czy konserwator nadal śpi? Chyba wszyscy czekają aż port zrobi swoje. Mają być podobno zaorane, bo port się rozbudowuje?!

Szkoda, że ani port, prezydent, konserwator, nikt nie ma odwagi postawić sprawy jasno. Nie da się? A może jednak coś się ocali?!
_________________
"Piszę do ciebie mały gryps, wiedz że broniłem poczty w Gdańsku, tak, dzisiaj rozstrzelają nas..." Horytnica.
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2011-12-16, 18:48   

Ministerstwo Kultury na początku roku skontroluje Pomorski Urząd Ochrony Zabytków - podało Radio Danzig. Takiej interwencji od dłuższego już czasu domagał się Jerzy Borowczak. Poseł ma wiele zastrzeżeń do pracy Mariana Kwapińskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków
Kontrolę zapowiedział w piśmie skierowanym do Borowczaka, Piotr Żuchowski - Generalny Konserwator Zabytków. Ma się ona odbyć na początku przyszłego roku.


Więcej... http://trojmiasto.gazeta....l#ixzz1gilRt2tv
_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
feyg 


Pomógł: 50 razy
Wiek: 53
Dołączył: 10 Maj 2008
Posty: 4794
Skąd: Gdynia Mały Kack
Wysłany: 2011-12-28, 09:25   

Hel. Rekultywacja - dewastacja
Ciekawe czy konserwator wie o tych pracach? :-|
Cytat:
Niestety, z przykrością informuję, że potwierdziły się moje obawy. Zasypano oba schrony przedwojennej baterii ‘Greckiej’. Z tego też powodu nie mogliśmy ocenić czy i jakich zniszczeń dokonano w ich wnętrzu. Szczęściem w nieszczęściu działobitnie tej baterii, podobnie jak podstawy dział baterii nr 34 są na chwilę obecną nietknięte.
Bateria ‘Grecka’ jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego od 15 czerwca 1999 r. (pozycja 1693) i w związku z tym objęta ochroną prawną. Wystąpimy do WZK z pytaniem czy Rejonowy Zarząd Infrastruktury informował urząd konserwatorski o planowanych pracach rozbiórkowych i uzyskał stosowne zgody. Jeżeli nie wystąpimy z oficjalnym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa z art. 108 pkt 1 i wykroczenia z art. 110 kpt 1 Ustawy z dn. 3 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami.
_________________
Kto głośny jak dzwon, ten pusty jak on...
 
 
Ponury 
majster


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Maj 2008
Posty: 889
Skąd: Gdańsk-Brętowo
Wysłany: 2011-12-28, 19:30   

To wojskowi, tak więc w razie złożenia zawiadomienia - Wojskowa Prokuratura w Gdyni :)
_________________
"Piszę do ciebie mały gryps, wiedz że broniłem poczty w Gdańsku, tak, dzisiaj rozstrzelają nas..." Horytnica.
 
 
 
Arkady 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Maj 2009
Posty: 8
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-12-29, 13:05   

feyg napisał/a:
Ciekawe czy konserwator wie o tych pracach?

Zleceniodawca prac - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni - nie zawiadomił WKZ. Prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że kilka obiektów jest chronionych wpisem w rejestrze. Stowarzyszenie "Reduta" zawiadomiła WKZ i przygotowuje oficjalne zawiadomienie o dewastacji zabytku.
 
 
Ponury 
majster


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Maj 2008
Posty: 889
Skąd: Gdańsk-Brętowo
Wysłany: 2011-12-29, 18:53   

Tylko niech się nie zakręci i nie wysyła do prokuratury rejonowej, bo spławią.
_________________
"Piszę do ciebie mały gryps, wiedz że broniłem poczty w Gdańsku, tak, dzisiaj rozstrzelają nas..." Horytnica.
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2012-03-23, 21:54   

Kolejny pożar w dawnej zajezdni

Cytat:
Na wniosek mieszkańców, Zarząd Osiedla Oliwa skierował w tym tygodniu pismo do właściciela i wojewódzkiego konserwatora zabytków o zabezpieczenie i zamurowanie pustostanu. Brak zabezpieczenia dostępu do opuszczonego mieszkania może doprowadzić do kolejnego pożaru na terenie nieruchomości lub innego zdarzenia które spowoduje zagrożenie dla mieszkańców oraz dla całego zabytkowego budynku – czytamy w piśmie, przesłanym również do radnych miasta. Pożar niestety wybuchł w opuszczonym mieszkaniu zanim nadeszła jakakolwiek odpowiedź.
_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
Ponury 
majster


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Maj 2008
Posty: 889
Skąd: Gdańsk-Brętowo
Wysłany: 2012-03-31, 20:19   

Miałem przyjemność, podkreślam przyjemność osobistej rozmowy z Panem Marianem. Pozostaję nadal krytyczny odnośnie kilku jego decyzji, jednak zaczynam je szanować :flaga:
_________________
"Piszę do ciebie mały gryps, wiedz że broniłem poczty w Gdańsku, tak, dzisiaj rozstrzelają nas..." Horytnica.
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2012-04-24, 13:52   

Wniosek o wykreślenie dawnej zajezdni z listy zabytków

Cytat:
Właściciel zabytkowej zajezdni tramwajów konnych w Oliwie złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie jej z rejestru zabytków.
_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2012-05-23, 20:06   

Ważą się losy zabytkowej zajezdni

Cytat:
Czy zajezdnia tramwajów konnych przestanie być zabytkiem? Wpłynąć na to może raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W zajezdni odbyła się dziś wizytacja przedstawicieli NID.
_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2012-05-25, 11:03   

Ruszyła kontrola

Marian Kwapiński pod lupą. Ministerstwo skontrolowało konserwatora zabytków

Cytat:
Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Danzigu wkroczyli kontrolerzy przysłani przez generalnego konserwatora zabytków Piotra Żuchowskiego. Trwająca przez ubiegły tydzień kontrola wszystkich decyzji i dokumentów, była pośrednio skutkiem wystąpienia posła Jerzego Borowczaka, który skrytykował działania konserwatora wojewódzkiego dr. Mariana Kwapińskiego.

Nieoficjalnie wiadomo, że od wyników kontroli może zależeć przyszłość urzędnika. Jest to pierwsza od prawie dekady kontrola resortu w urzędzie, w którym wydaje się rocznie ponad 10 tys. postanowień, opinii i decyzji.
_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
slowik45 


Pomógł: 2 razy
Wiek: 62
Dołączył: 17 Wrz 2009
Posty: 607
Skąd: Gdańsk-Dolne Miasto
Wysłany: 2012-05-25, 18:54   

Jak mawiają sąsiedzi ''pożywiom uwidim '' , i nie żebym płakał :-P
 
 
 
Michał Szafran 


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 30 Mar 2009
Posty: 264
Skąd: Sopot
Wysłany: 2012-07-24, 10:54   

Cytat:
Marian Kwapiński nie jest już Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przeszedł na emeryturę - dowiedziała się "Gazeta"


:flaga:
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Partnerzy WFG

ibedeker.pl