Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Nętno / Nuthagen

Kösternitz - 2015-03-13, 18:34
Temat postu: Nętno / Nuthagen
Plan Odnowy Miejscowości Nętno:
Cytat:
Osadnictwo na tym terenie sięga czasów słowiańskich, o czy świadczy grodzisko na wyspie jez. Gęgnowskiego. Niewielka placowa wieś powstała z owalnicy wzmiankowanej w XIV w. Początkowo stanowiła własność rodu von Borcków, następnie była w posiadaniu margrabiów brandenburskich. Co najmniej w XVI w. we wsi istniał kościół choć budowę świątyni szachulcowej udokumentowano w 1774 r. W Oki. 1870 r. we wsi było 28 domów i 226 osób, zaś kolonia (Lasocin) liczyła 12 domów i 72 ludzi. W 1928 r. wieś liczyła 390 mieszkańców, a w kolejnym dziesięcioleciu odnotowano ich 340 w 83 gospodarstwach na obszarze ok. 820 ha. Struktura własności wyglądała następująco: 12 gospodarstw do 5 ha, 20 od 5 do 10 ha, 11 od 10 do 20 ha, 12 do 100 ha. Do 1938 roku Nętno wchodziło w skład Powiatu Drawskiego (Landkreis Dramburg) rejencji koszalińskiej, prowincji Pomorze, w latach 1938-45 w rejencji pilskiej. Po II wojnie światowej w ramach woj. Koszalińskiego, pow. Drawsko Pomorskie, a od 1999 w województwie zachodniopomorskim.
Do czasów obecnych zachował się wyraźny placowy układ przestrzenny z dominującym kościołem szachulcowym pośrodku, zabudowa zagrodowa stanowi zwarte pierzeje, dawna kolonia obecnie jest słabo czytelna. Kościół filialny p.w. MB Anielskiej usytuowany w środku wsi na niewielkim wyniesieniu. Budynek szachulcowy, salowy, z wieża wprowadzoną z korpusu. Wzniesiony w 1774 r. i przebudowany w 1869 r. Po cmentarzu przykościelnym zachowały się tylko okazałe zadrzewienia. Zachowany jest obecnie czynny cmentarz komunalny założony w 2 poł. XIX w. Także do dziś zachowana jest remiza, niewielka jednownętrzowa, kryta dwuspadowym dachem, zbudowana na początku XX w., kuźnia z lat 20-tych XX w.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group