Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Kaniczki / Kanitzken

Kösternitz - 2013-11-01, 02:58
Temat postu: Kaniczki / Kanitzken
Historia miejscowości z strony Kwidzynopedia:
Cytat:
Od początków swojego istnienia obszar Kaniczek i Olszanicy oddzielał Stary Nogat. Odnotowanym w XIV wieku śladem po nim było jezioro Senichchen. Prawdopodobnie nazwa jeziora była pragenezą nazwy wsi. W źródłach z 1378 ( i później w XVI w) roku zostały zanotowane następujące formy wsi Kunczken, Konnitzken, Canitzken, Konitzken. Jest to zapewne liczba mnoga zdrobniałej nazwy Cienica, Sienica lub Konica z typowym sufiksem polskim - ica. Cała okolica współczesnych Kaniczek od 1250 roku należała do dominium biskupstwa pomezańskiego.
W roku 1378 kapituła nadała swemu staremu słudze Piotrowi Staroście celem lokacji wieś Kunczken z dwudziestoma ogrodami, każdy po trzy morgi. Dwa ogrody były wolne od czynszu i służby. Pozostałe obowiązywał roczny czynsz w wysokości czterech skojców z ogrodu oraz robocizna według potrzeby na własny koszt, z wyjątkiem pracy przy sianokosach, wykonywanej według starego zwyczaju.
Mieszkańcy wsi byli niewątpliwie Polakami. W wyniku zniszczeń wojennych i powodzi Kaniczki przynajmniej częściowo opustoszały.
W roku 1542 były tu tylko dwa gospodarstwa należące do gospodarzy nazwiskiem: Krótki i Bartliński. Reszta areału wsi była traktowana jako pastwiska. Częste wylewy Wisły powodujące zniszczenia wsi, brak odpowiedniej wysokości tam i wałów przeciwpowodziowych było bezpośrednią przyczyną sprowadzenia tu olendrówz żuław malborskich. Osadzono ich na 40 łanach.
W 1575 roku chłopi zagospodarowali tylko 37 łanów i dziesięć mórg, ale był to już sukces. W latach 1672 i 1717 miały miejsce 2 wylewy Wisły,które wyrządziły wielkie straty. Mimo tego powierzchnia uprawna nie wynosiła mniej niż 34 łany. Ponieważ olendrzy mieli kontrakty długoterminowe, przeto w 1788 roku uzyskali prawo do dziedzicznego użytkowania ziemi, a w okresie reform uwłaszczeniowych zostali uwłaszczeni w pierwszej kolejności. W 1885 roku na 783 ha mieszkało 511 osób. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 496, a w 1910r. - 524 mieszkańców. Zmiana nazwy wsi na Kunkenau nastąpiła w 1938 roku. Rok później wieś liczyła 97 gospodarstw domowych, w których mieszkały 372 osoby.
Zmiana dotychczasowej nazwy Kunkenau na Kaniczki ustalona została Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1947r. (Monitor Polski nr 014, poz. 55).


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group