Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Zdrzewno / Zdrewen

Kösternitz - 2013-05-12, 14:00
Temat postu: Zdrzewno / Zdrewen
Z obiegu 1909 roku.
Mc'Ram - 2013-05-13, 09:02

Zdrzewno
- (Drsefno, Strzeffna,Esdreven, Zdrewen, Streffnow, Duczno, Isterweń, Zdrzezno).

Nazwa oznaczać może miejscowość służebną zajmującą się zapewne pozyskiem drewna.
Pierwsza pisana wzmianka datowana jest na rok 1398. Wtedy to ród Kunostowiczów odsprzedał cześć wsi rodzinie v. Weiher za 70 marek. W 1400 roku z wykazu czynszów wynika, że Zdrzewno było osadą na prawie polskim. Świadczy to, że istniała ona co najmniej przed zajęciem Pomorza przez Krzyżaków w 1308 roku. W średniowieczu ród Kunostowiczów miał wysoką pozycję w państwie zakonnym. Dokumenty krzyżackie wymieniają Jana, Mikołaja, Piotra K. z Łętowa, M/innymi Stefan K. pełnił funkcję włodarza komtura gdańskiego. W 1400 wieś obciążona była nieznaczną powinnością wojskową. Po zasiedleniu pobliskiego Godętowa ród przyjął odmiejscowy przydomek Godentowski (Goddentow – herbu sokół srebrny). Rzekomo w 1765 roku ród Godentowskich wybudował nieopodal wsi wiatrak holenderski. Przebudowany w latach 30t. ubiegłego stulecia. Bardzo skrupulatny Bruggeman w swojej pracy z 1784 roku wymienia należące do wsi 2 folwarki, 8 gburów (gospodarzy) i 2 zagrodników, pomijając wspomniany wyżej wiatrak (?). Wieś wtedy posiadała 11 domostw. W okresie tym władała nią wdowa po kapitanie Michale Erneście v. Rexin i radca sądowy w Nowem Johann Ernst, Friedrich v. Goddetnow, Rodzina ta dzierżyła wieś do XIX wieku a następnie odsprzedała ją rodzinie Zimdars. W 1867 roku Karol Ferdinand Zimdars wybudował neoklasycystyczny pałac, wcześniej zaplecze gospodarcze, stajnie, obory, gorzelnię.

Fliessbach - 2013-08-31, 17:01

Tak z Datowaniem wiatraka to duża mówiąc kolokwialnie ściema zasięgałem informacji u konserwatora zabytków oto odpowiedż:
W karcie ewidencyjnej wiatraka w Zdrzewnie w rubryce "czas powstania" podane są dwie daty "1765r., 2 poł. XIXw.". Nie podano źródeł. Nie zostały też przeprowadzone badania architektoniczne. Rzeczywiście dzisiejsza forma wiatraka wskazuje na XIX-wieczny okres budowy tego zabytku.
Brugemman w swojej skrupulatności nie ominąłby młyna wiatrowego .

Kösternitz - 2015-11-01, 12:25

Pałac, mleczarnia i piekarnia

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group