Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Żegocino / Segenthin

Kösternitz - 2012-05-30, 21:22
Temat postu: Żegocino / Segenthin
Opis miejscowości ze strony Wrota Regionalne.
Cytat:
zarys historii: wieś rycerska o metryce średniowiecznej. W źródłach wspomniana w 1311, 1667 i w óródłach z czasów nowożytnych. W XVI wieku stanowiła lenno rodu von Heydebreck. W XVII wieku należała przejściowo do rodu von Puttkamer, von Massow i von Podewils. Od 1751 roku w rękach Karla Wilhelma von Kleist, który założył tu siedzibę rodową i wybudował dwór. W 1784 r. we wsi, oprócz folwarku znajdowało się 8 gospodarstw chłopskich, 6 zagrodniczych, jedno gospodarstwo nauczyciela, kowala i mieszkało tu kilku kolonistów, stało też 15 domów. W rękach Kleistów majątek w Żegocinie pozostawał do początku XIX wieku. W 1832 r. nabyła go rodzina von Blumenthal, w której posiadaniu znajdował się do 1945 r. W 1928 roku majątek należał do Annette von Blumenthal i liczył 801 ha gruntów. Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku był Horst von Blumenthal. Aktualnie miejscowość zamieszkała przez 247 osoby.

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 5 km na wschód od Malechowa; Wieś położona na skrzyżowaniu dróg lokalnych: Malechowo-Święcianowo i Święcianowo-Smardzewo. Teren lekko pofałdowany, otwarty, wykorzystany rolniczo.

układ wsi: wielodrożnica z zespołem pałacowo-parkowym i folwarkiem we wschodniej części wsi

zabudowa mieszkalna i gospodarcza: zabudowa mieszkalna murowana, tynkowana, o dachach dwuspadowych krytych przeważnie dachówkami, parterowa, ustawiona kalenicowo wzdłuż drogi. Zabudowa gospodarcza murowana, mur./ryglowa i drewniana, usytuowana w głębi podwórzy. Zachowana zabudowa historyczna z 1 poł.XX w.

obiekty sakralne: krzyż przydroży w płn.-zach. narożniku parku

obiekty przemysłowe: brak

założenia folwarczne i dworskie:
- Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem ukształtowany w XIX w. zachował swe komponenty układu przestrzennego: część rezydencjalną - park z pałacem (część wsch.) oraz oddzielony drogą dziedziniec gospodarczy o nawierzchni brukowanej z zabudowaniami folwarcznymi. Teren podwórza wtórnie podzielono wiatą na dwa osobne wnętrza.
- Pałac eklektyczny, murowany, tynkowany, XVII/XVIIIw., przebudowany w 1904r. Po 1945 r. adaptowany na biura i mieszkania pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Po remoncie w 1973 r. w pałacu znajduje się przedszkole i mieszkanie dla 1 rodziny.
- W zespole zabudowań folwarcznych zachowały się: obora, mur., 1905r., drewutnia, mur., 1930r., obora folw., mur.,1905 r.,stajnia, mur./szach., 1905r., stodoła, drew.,1925 r., stodoła, drew., ok.1935 r.

zieleń komponowana, park, cmentarze:
Park pałacowy o pow. 6,2 ha powstał około połowy XIX w. jako krajobrazowy, nr rej. zabytków 944 z dnia 20.02.1977r. Z pierwotnego rozplanowania kompozycji parku zachował się układ polany z pałacem odsuniętym od drogi, poprzedzonym niewielkim podjazdem, układ ścieżek, fragment szpaleru lip we wsch. części parku. Park pozbawiony stałej pielęgnacji utracił cechy pierwotnej stylowej kompozycji. Park częściowo ogrodzony drewnianym płotem. Po stronie płd. graniczy z sadem.
- droga we wsi o nawierzchni asfaltowej, w obrębie założenia pałacowo-folwarcznego brukowana,
- droga Święcianowo-Żegocino asfaltowa z odcinkami alei jaworów,
- droga polna łącząca pierwotnie park z dworcem kolejowym i z drogą w kierunku Smardzewa o nawierzchni asfaltowej obsadzona

stan zachowania: zachowana kompozycja urbanistyczna wsi o układzie wielodrożnicy z zespołem pałacowo-parkowym z folwarkiem we wschodniej części; utrzymany układ zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem z głównymi komponentami: pałacem, parkiem i zabudową gospodarczą

stanowiska archeologiczne: z tego obszaru pochodzą 3 stanowiska archeologiczne, z których pochodzą pozostałości osadnicze z następujących okresów:
•Epoka kamienia – 2 ślady osadnicze
•Okres wczesnośredniowieczny - 1 ślad osadniczy


Kösternitz - 2015-02-12, 02:04

Pałac
Kösternitz - 2015-03-10, 20:45

Dworzec kolejowy i sklep kolonialny

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group