Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Wyczechy / Geglenfelde

Kösternitz - 2012-02-07, 00:18
Temat postu: Wyczechy / Geglenfelde
Historia miejscowości ze strony Urząd Miasta i Gminy Czarne.
Cytat:
Wyczechy - wieś powstała w drugiej połowie XVI wieku. Była własnością rycerską. Czterech rycerzy w roku 1360 otrzymało 50 włók od Krzyżaków. W zamian zobowiązani byli służyć Zakonowi w wyprawach wojennych. Po roku 1466 były wsią szlachecką. Jak podaje M. Biskup i A. Tomczak w drugiej połowie XVI wieku właścicielem 24 łanów był M. Walde, a 8 łanów J. Becker herbu Leliwa.
W drugiej połowie XVIII wieku Wyczechy były w posiadaniu rodu Manteufflów i Kiełpińskich, mających też majątki w Loży i Olszanowie. W Wyczechach w XIX wieku własność chłopska była ograniczona. W roku 1868 wynosiła 712,48 mróg, natomiast majątek ziemski liczył 2446,19 mórg. We wsi znajdowało się 47 budynków. Mieszkańców 170, w tym ewangelików 168 a katolików 2. W drugiej połowie XIX wieku Wyczechy znalazły się w posiadaniu znanego junkierskiego rodu Mackensenów. Większość z nich zasilała korpus oficerski niemieckiej armii. Jeden z nich August Mackensen był marszałkiem polnym w latach I wojny światowej, dowódcą XVII Korpusu w Prusach Wschodnich, gdzie rozbita została armia rosyjska. Na przełomie wieku XIX i XX w Wyczechach pobudowano zespół parkowo – pałacowy w stylu eklektycznym (styl, jaki zapanował w Europie w końcu pierwszej połowy XIX wieku nazywany dziś eklektykiem. Termin „eklektyzm” oznacza wybieralność takiego stylu historycznego lub egzotycznego, na jaki ma ochotę odbiorca lub twórca). Pałac o dużej bryle miał dwie kondygnacje i postawiony był na cokole oblicowanym kamieniem. W parku rosły buki, graby, lipy, sosny wejmutki, modrzewie. W Wyczechach przez wiele lat nie było szkoły, dzieci uczęszczały do szkoły w Łoży. Szkołę pobudowano dopiero w latach międzywojennych. Od października 1939 roku w Wyczechach rozpoczęło pracę w majątku ziemskim 100 – osobowe Komando Pracy z obozu jenieckiego Stalag II B Hammerstein. Początkowo złożone z polskich jeńców wojennych, później także innych narodowości. Odzyskali wolność w lutym 1945 roku. Po przejściu frontu w Wyczechach utworzono Komendanturę Wojenną, która zajmowała się majątkami ziemskimi w okolicach Czarnego. Komendantem był kapitan Czech (narodowość, a nie nazwisko), życzliwy dla pierwszych polskich osadników. Do roku 1945 wieś nosiła nazwę Geglenfelde, po wojnie nazwa przejściowa Adamów. Od roku 1946 Wyczechy.

Kösternitz - 2012-11-07, 21:13

Pałac.
Kösternitz - 2013-01-19, 19:08

Święto "żytniego snopka".
Kösternitz - 2014-03-31, 00:58

Mapka katastralna z 1933 roku.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group