Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Piła / Pillamühl

Kösternitz - 2011-03-17, 11:52
Temat postu: Piła / Pillamühl
Znajdowała się tutaj kopalnia węgla brunatnego, której historia znajduje się na stronie Forum Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków "Bunkier".
Cytat:
Początki wydobycia węgla brunatnego w rejonie Piły (dawniej Piła – Młyn, niem. Pillamuhl: gm. Gostycyn), sięgają połowy XIX wieku. Eksploracja prowadzona była wówczas w sposób niezorganizowany przez okoliczną ludność. Pod koniec XIX w. bracia David i Jakob Bukowzer (Bukofzer) założyli tu pierwszą kopalnię, nazwaną ,,BUKO". Funkcjonowała ona do 1912 roku. Wkrótce powstały kolejne kopalnie: ,,OLGA", ,,MONTANIA" i ,,ALEKSANDRA".
Po odzyskaniu niepodległości kopalnie przejęli bracia Tadeusz i Stanisław Radomscy, właściciele tartaku, cegielni i młyna w m. Piła Młyn. Założona przez nich firma ,,Pomorskie Zakłady Górniczo-Przemysłowe Bracia Radomscy - Towarzystwo Akcyjne" rozpoczęła w 1920 roku ponowne wydobycie węgla. W 1936 roku na północ od drogi Gostycyn – Piła założono kopalnię ,,Teresa”. Jej właścicielem był Antoni Ostrowski, wieloletni kierownik kopalń na Śląsku.
Kopalnie w Pile prowadziły wydobycie do 1939 roku. Później, zarówno Niemcy jak i po 1945 roku Polacy, nie wznowili już produkcji. Kopalnie zostały opuszczone, a pamięć o nich stopniowo zacierała się w pamięci mieszkańców regionu. Po kilkudziesięciu latach na miejscu dawnych kopalni gmina Gostycyn wytyczyła osiedle mieszkaniowe, nie bacząc, że ze względu na podziemne chodniki i wyrobiska teren ten jest skrajnie niebezpieczny.
Mieszkańcy nowego osiedla założyli Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO", które podjęło walkę o bezpieczeństwo swoich domostw. Postanowili równocześnie przekuć realne zagrożenie na … miejscowy atut. Zrodził się zamysł wykorzystania reliktów kopalni jako atrakcji turystycznej. Docelowo powstanie w Pile skansen, cz też raczej muzeum, eksponujące fragment dawnej kopalni węgla brunatnego ,,Montania”. Pomysł jest znakomity, będzie to bowiem jedyny taki skansen w północnej części Polski.
Dzięki tytanicznej pracy członków Stowarzyszenia ,,Buko”, a zwłaszcza prezesa, Pana Wojciecha Weyny, od 2006 roku trwają na terenie dawnych kopalni szeroko zakrojone badania archeologiczno-architektoniczne. W badaniach biorą udział pracownicy naukowi i studenci geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członkowie Stowarzyszenia „BUKO" oraz autor niniejszego szkicu. W toku dotychczasowych prac, skoncentrowanych głównie na terenie dawnej kopalni ,,Montania”, zinwentaryzowano kilkanaście reliktów infrastruktury wydobywczej, m. in. szyb upadowy, pozostałości wieży wydobywczej, stanowisko maszyny parowej, zbiorniki itp. Badania będą prowadzone również latem 2009 roku.


Na kartce znajduje się korespondencja właściciela kopalni "Teresa", pana Antoniego Ostrowskiego, skierowana do Urzędu Skarbowego w Tucholi - wniosek o rozłożenie płatności podatku obrotowego na trzy raty.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group