Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Pocztówki, zdjęcia, dokumenty - Łącko / Lanzig

Kösternitz - 2010-01-27, 19:20
Temat postu: Łącko / Lanzig
Historia Łącka pochodząca z Wortalu Poszukiwaczy Skarbów .
Cytat:
Prawdopodobnie najstarsza wzmianka o terenach przy Łącku pochodzi z 1394 r. z dokumentu ogłaszającego założenie klasztoru zakonu kartuzów Corone Marie (Korona Maryi) , w którym księżna Adelajda .wdowa po księciu Bogusławie , wraz z Warcisławem V oraz synami Boguslawem VIII i Barnimem V wystawiła w Słupsku dokument : "...tym samym zakładamy Dom Boży , Którego włości rozpościerać się będą od wsi Korlino w obrębie których będzie Namierz i wszelkie dobra..." Jednak ostatecznie zakonnicy osiedli w Darłowie w 1407 r. Około 1447 r. w domu Hansa Lange (lub jak o nim mówią mieszkańcy: Jan Długi-Długosz) mieszkał i miał "jadło i picie" Książę Bogusław X, syn księżnej Zofii jeden z ostatnich władców z rodu Grafitów działających na rzecz połączenia Pomorza z Polską.

W 1534 roku na Pomorzu zapanował luteranizm i prawdopodobnie również kościół w Łącku od tego czasu należał do protestantów.

Około 1600 roku powstała jedna z pierwszych pomorskich szkół wiejskich zorganizowana przez pastora Chrystiana Balanga w Łącku.

W 1784 roku wieś posiada 13 zagród chłopskich, 1 kaznodzieję, 1 kościelnego, 1 zagroda sołtysa wolna od opłat, 3 chaty wyrobników rolnych, 4 wyrobników do prac gminnych, 3 małorolnych, 1 dom wdowy po kaznodzieji, 1 kuźnię, 1 chałupę pasterską. W pierwszej połowie XIX w. nastąpił prawie dwukrotny wzrost ilości mieszkańców w Łącku (1818 r. - 288 mieszkańców; 1867 r. 491 mieszkańców) w tym czasie wybudowano też większość zabytkowych, zachowanych do dziś domów i budynków gospodarskich. W 1914 r. do wsi został doprowadzony prąd elektryczny, wodę czerpano ze studni lub z użyciem pomp.

1914-1918 r. -I Wojna Światowa; po wojnie za kościołem pomiędzy dębami przy drodze do przystani ustawiono obelisk poległych w tej wojnie mieszkańców Łącka i okolic. W okresie międzywojennym w Łącku w latach 1920 - 1945 we wsi było 25-30 dzieci w wieku szkolnym. Uczyły się w jednoklasowej szkole zbudowanej jeszcze w 1854 r.

1939 -1945 r. - wywołane wojną zniszczenia Pomorza i w końcu 1944 i 1945 roku "wędrówki ludów " to przełom w życiu wsi. Przez okolice Łącka i sąsiednich wsi przechodzą uciekinierzy i ewakuowani Niemcy i Mazurzy z Prus Wschodnich. Po zakończeniu działań wojennych i przejęciu przez polskie władze administracyjne terenów Pomorza rozpoczyna się proces wysiedlania ludności niemieckiej i osiedlania ludności polskiej wysiedlonej z kresów, dawnych terenów wschodnich i z centralnej Polski W październiku 1945 r. działa już w Łącku Urząd Pocztowy z polskimi urzędnikami .Prawie do końca listopada 1945 r. Niemcy i Polacy mieszkają wspólnie w wielu domach w Łącku.


W Wortalu również dużo współczesnych zdjęć Łącka, poniżej dwie pocztówki - 1 i 2, oraz dwa zdjęcia archiwalne - 3 i 4.

Kösternitz - 2010-03-24, 17:20

Duży budynek o charakterze mieszkalnym, pocztówka nie posiada niestety opisu.
Kösternitz - 2010-09-18, 16:03

Dom pastora.
Kösternitz - 2011-02-18, 17:54

Z obiegu 1917 roku.
Kösternitz - 2012-12-29, 00:13

Z obiegu 1904 roku.
Kösternitz - 2014-10-29, 17:04

Pomnik

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group